Sla navigatie over

Beginbalans en jaarrekening 2014: gemeente en OCMW bouwen schulden verder af

Burgemeester Robby De Caluwé: “We noteren een tekort van 968.578,24 EUR. Het resultaat op kasbasis (dat is wat de gemeente op 31 december 2014 aan gelden had) bedraagt 2.788.618,88 EUR. De autofinancieringsmarge bedraagt 769.395,59 EUR. Het tekort moet echter wel genuanceerd worden, want is het gevolg van een boekhoudkundige ingreep. De gemeente heeft op 31/12/2014 Electrabelaandelen moeten overnemen voor een bedrag van 905.072,37 EUR. Op 01/01/2015 werd een kapitaalsvermindering doorgevoerd waardoor op dat moment ditzelfde bedrag in de boeken als een verkoop is opgenomen.”

Ook de schuld van de gemeente daalt voor het tweede jaar op rij deze legislatuur. De Caluwé: “In 2014 daalde de schuld met bijna 700.000 EUR, net zoals in 2013. Met de schuldaflossing die we in 2015 zullen doen, zal de totale schuld deze legislatuur al met 2.000.000 EUR zijn verminderd. Als we daar de schuldaflossing van het OCMW bijtellen, zullen we meer dan 3.000.000 EUR schulden hebben terugbetaald tijdens de eerste helft van de legislatuur.”

Ook het OCMW heeft voor het eerst een beginbalans en jaarrekening opgemaakt volgens de BBC-regels. OCMW-voorzitter Rudy Van Megroot: “De rekening blijft binnen de meerjarenplanning, waardoor de gemeentelijke bijdrage niet moet worden aangepast.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder