Sla navigatie over

Aanpassingen recyclagepark Moerbeke

Burgemeester Filip Anthuenis van Lokeren: “Het stond in vet in de beleidsnota van Lokeren: zorgen dat de mensen van Eksaarde op het recyclagepark van Moerbeke terechtkunnen, dat voor hen veel dichter is dan dat van Lokeren.” Vanaf 1 juli wordt dat realiteit, melden de burgemeesters van Lokeren en Moerbeke blij. Het recyclagepark van Moerbeke is geschikt voor het verwerken van het afval van 9.750 inwoners. De gemeente heeft zo’n 6.250 inwoners, dus blijft er capaciteit over voor ongeveer 3.500 inwoners extra. Dat worden de mensen van Eksaarde die het dichtst bij de Moerbeekse site wonen.

De dienstverlening in Lokeren en Moerbeke wordt gelijkgeschakeld. Dat wil zeggen: • Lokeren en Moerbeke aanvaarden dezelfde afvalfracties (met uitzondering van het grof vuil), en hanteren gelijke tarieven voor de verschillende fracties • het aanleveren van de eerste 500 kg is gratis in de beide gemeenten.

Schepen Thierry Walbrecht: “Moerbeke doet een aantal extra investeringen op het recyclagepark. Zo worden er weegbruggen en toebehoren geplaatst en wordt er een KGA-container geplaatst. Lokeren betaalt zijn deel van de investeringskosten aan Moerbeke ten belope van ruim 104.500 euro. Het Moerbeekse recyclagepark wordt uitgebaat door de Intercommunale Durme-Moervaart (IDM). Lokeren betaalt aan IDM elk jaar een vergoeding voor het gebruik van het recyclagepark in Moerbeke in verhouding tot het aantal bezoekers per gemeente. Ook voor de Moerbekenaren zit er voordeel in. Dankzij deze samenwerking kan het recyclagepark immers beter worden uitgerust. Door de financiële bijdrage van Lokeren zullen extra restfracties worden aanvaard (zoals gipsplaten,...). Er komt nu zelfs een KGA-container, waardoor inwoners tijdens de openingsuren altijd met hun KGA-afval op het park terechtkunnen. Nu is dat maar één keer om de drie maanden. Dankzij het betalend maken van het recyclagepark vanaf 500 kg (wat sowieso een wettelijke verplichting is geworden), zullen ook de misbruiken worden uitgeschakeld. Belangrijk om weten is ten slotte nog dat voor de overgrote meerderheid van de inwoners die 500 kg ruimschoots zal volstaan en ze dus geen meerkost zullen moeten betalen.”

De tarieven voor de verschillende fracties zullen gelijkgeschakeld worden. Het vast recht van € 55 dat in Moerbeke bestaat (verminderd tot € 40 voor bepaalde categorieën) blijft bestaan.

De belasting kan dan ook opgedeeld worden in 3 componenten (vast recht, de ophaling en de deponeringen op het recyclagepark). Aan het vast recht en de tarieven voor ophalingen verandert er niets, enkel voor deponeringen in het recyclagepark.

Niet-recycleerbaar afval zal € 0,10/kg kosten, recycleerbaar afval € 0,05/kg en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en klein gevaarlijk afval blijven gratis.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder