Sla navigatie over

Open Vld wil Moerbekenaren zelf budget laten beheren

BURGERS BESLISSEN OVER BUDGET Burgerparticipatie vormt al een rode draad doorheen deze legislatuur. “Zo kwam het plan voor de voormalige suikersite er dankzij de vele inspraakmomenten voor de inwoners”, licht De Caluwé toe. “Ook het klimaatplan, de voormalige Boudelosite en het Peerke-plein op Koewacht zijn in heel nauw buurtoverleg tot stand gekomen.” Open Vld wil de komende legislatuur verder gaan op dit elan. “Meer nog, we willen elk jaar een budget reserveren waar de bevolking zelf over beslist.” Grotere steden hebben vaak al zo’n burgerbegroting, maar voor een kleinere gemeente als Moerbeke is dit best vooruitstrevend.

Het opzet van zo’n burgerbegroting is simpel: een inwoner met een idee verzamelt een aantal handtekeningen om zo zijn of haar voorstel te steunen. Projecten met voldoende draagvlak die binnen het gereserveerde budget vallen, worden aan de bevolking voorgelegd. De projecten met de meeste stemmen worden dan gerealiseerd. “We willen hierin zelfs kinderen vanaf 14 jaar medezeggenschap geven. Elke Moerbekenaar vanaf 14 jaar kan dan kiezen waar de gemeente geld aan besteedt”, verduidelijkt De Caluwé.

“Ook bij grote infrastructuurwerken willen we nog meer overleggen met de buurt. Er staan in ons verkiezingsprogramma heel wat investeringen op stapel, het is belangrijk om inwoners daar snel bij te betrekken om zo een groter draagvlak te creëren voor die projecten.”

NIEUWE SPORTSITE IN EIGEN GEMEENTE Het volledige verkiezingsprogramma verspreidt de partij later nog onder de inwoners. Maar wat vast staat is dat ook sport voor ons een belangrijk thema wordt. “Zo kiest Open Vld als enige partij al een tijd heel duidelijk voor een nieuwe sportsite. Kunnen sporten in eigen gemeente is voor ons belangrijk. Een ambitieuze en noodzakelijke keuze die dankzij de creativiteit van onder andere ons gemeenteraadslid Koen Mertens ook financieel haalbaar is. Hij bedacht energetische ingrepen bij het ontwerp van het gebouw en deelde ruimtes slimmer in. Dat zorgde voor mooie besparingen.”

Sommigen bestempelden aanvankelijk het idee van een nieuwe sportsite als onrealistisch. “Maar naarmate het project vordert, stelt Open Vld vast dat ook bij andere partijen het draagvlak toeneemt. Ook zij zien intussen het potentieel in. Dat is een positieve evolutie die bevestigt dat Open Vld een gedurfde toekomstvisie heeft voor onze gemeente.”

DORP VAN DE TOEKOMST Samen met onze inwoners willen we verder ook een masterplan voor het dorp van de toekomst ontwerpen. Een dorp waar bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand gaan.

“Dit masterplan zal de uitdagingen op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening op een slimme manier op elkaar moeten afstemmen. Als Open Vld zijn we ook hierin heel ambitieus en willen we dat Moerbeke tegen 2050 een dorp is dat je nergens anders vindt”, vertelt De Caluwé enthousiast.

VERTROUWEN IN DE LIJST De leden van Open Vld Moerbeke keurden de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen massaal goed. Maar liefst 96% bevestigt het vertrouwen in de kandidaten.

Huidig burgemeester Robby De Caluwé (43 jaar) zal zoals eerder gemeld de lijst trekken. “Ik trek een ploeg van 17 enthousiastelingen, waarvan er 9 voor het eerst aan de verkiezingen deelnemen.”

Afdelingsvoorzitter Peter De Bock, die zelf op plaats 15 staat: “Onze kandidaten zijn stuk voor stuk initiatiefnemers die al langer in Moerbeekse verenigingen en adviesorganen aan de kar trekken. Zij bepalen nu al mee het sociaal leven in onze gemeente en engageren zich met hun kandidatuur verder voor de toekomst van onze gemeente. Ik voel mij geweldig goed met deze groep, die intussen al een hele tijd samen aan het verkiezingsprogramma schrijft. Bestuursleden, kandidaten én burgers met een mening en ervaring in bepaalde domeinen hebben ons geholpen om het beleid voor de komende legislatuur mee vorm te geven.”

De volledige lijst van Open Vld ziet er als volgt uit:

1 DE CALUWÉ Robby 2 POPPE Sarah 3 WALBRECHT Thierry 4 VAN MEGROOT Rudy 5 DIERINCK Frederic 6 MERTENS Inge 7 STEVELINCK Nicole 8 STAELENS Celine 9 SELLESLAGH-SUYKENS Mateo 10 VERSCHAFFEL Tibbe 11 VAN HYFTE Katrien 12 VAN PEPERSTRATEN Veronique 13 WITTOECK Katleen 14 VAN HECKE Annelie 15 DE BOCK Peter 16 MERTENS Koen 17 DESCHEPPER Stijn


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder